Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019

Wyjaśnienia:
o
- ogółem
k - kobiety
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2019r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
  o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 2718 1671 2709 1675 2658 1609 2586 1587 2654 1616 2653 1578
    -  poprzednio pracujące 2519 1547 2510 1550 2453 1482 2395 1462 2459 1495 2464 1458
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 195 138 201 144 182 128 170 124 174 123 169 115
    -  dotychczas niepracujące 199 124 199 125 205 127 191 125 195 121 189 120
Zamieszkali na wsi 1103 710 1078 707 1064 669 1053 662 1063 668 1052 641
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 4 5 3 3 1 4 2 5 3 5 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 67 36 72 39 98 53 102 60 104 62 93 51
Cudzoziemcy  4 2 4 2 4 2 5 2 6 3 6 3
bez kwalifikacji zawodowych  831 509 815 502 819 503 776 492 820 507 827 502
bez doświadczenia zawodowego 363 227 354 226 357 223 335 221 349 221 341 214
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    510   520   511   502   504   498
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2313 1439 2311 1459 2281 1411 2227 1395 2269 1419 2241 1374
do 30 roku życia  648 418 659 430 676 427 639 415 657 425 640 406
  - w tym do 25 raku życia 286 172 294 179 333 199 308 194 322 194 319 188
długotrwale bezrobotne  1228 809 1234 812 1210 796 1195 778 1200 780 1207 781
powyżej 50 roku życia 776 351 776 361 740 339 752 348 760 353 757 334
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 276 141 253 140 250 134 245 136 255 142 255 141
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 644 564 651 577 627 550 611 541 626 552 613 547
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 20 15 21 14 16 10 14 10 16 14 16 14
niepełnosprawni  215 117 217 116 220 117 221 115 224 117 217 109
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2019r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  o k o k o k o k o k o
Ogółem osoby bezrobotne 3028 1826 3024 1822 2961 1794 2846 1727 2756 1683 2673 1661
    -  poprzednio pracujące 2831 1693 2827 1693 2769 1669 2654 1602 2566 1564 2478 1541
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 207 137 202 139 199 141 208 157 205 154 200 154
    -  dotychczas niepracujące 197 133 197 129 192 125 192 125 190 119 195 120
Zamieszkali na wsi 1248 781 1227 764 1211 756 1135 722 1107 701 1074 701
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 3 7 4 8 5 9 6 6 4 7 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 122 75 121 74 108 68 72 49 73 44 61 34
Cudzoziemcy  7 3 5 3 5 3 5 3 6 3 4 2
bez kwalifikacji zawodowych  907 558 906 556 898 537 856 513 834 505 824 510
bez doświadczenia zawodowego 389 266 388 261 381 251 376 248 358 227 359 231
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    541   535   530   518   506   508
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2573 1577 2575 1575 2522 1540 2421 1487 2355 1454 2282 1438
do 30 roku życia  764 499 763 502 734 476 674 441 643 410 610 405
  - w tym do 25 raku życia 349 217 347 222 327 204 302 184 277 169 273 170
długotrwale bezrobotne  1309 838 1295 818 1282 808 1265 807 1265 824 1247 814
powyżej 50 roku życia 873 390 871 381 855 367 821 355 790 351 770 353
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 305 166 291 151 284 147 265 131 259 135 259 138
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 712 622 717 626 708 624 678 602 666 586 649 573
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 17 14 20 16 17 13 17 14 17 13 19 14
niepełnosprawni  243 130 237 124 236 126 228 121 217 114 209 113
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę