Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację prac interwencyjnych w ramach dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę