Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będzie 216 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację prac interwencyjnych w ramach dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę