Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Statystyki i analizy Urzędu

  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2019r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2018r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2017r.
Czytaj więcej w temacie: Statystyki i analizy Urzędu

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Regeneracja – wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Konserwator”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VII)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę