Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Statystyki i analizy Urzędu

  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2019r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2018r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2017r.
Czytaj więcej w temacie: Statystyki i analizy Urzędu

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będą 328 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy w, tym osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale...

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będzie 401 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Bumerang – powrót na rynek pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Konserwator”

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę