Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Urząd

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
INFORMACJA TELEFONICZNA  - PUP W OŚWIĘCIMIU
 
DZIENNIK PODAWCZY
OBSŁUGA DZIENNIKA PODAWCZEGO – INFORMACJA
Patrycja Warmuz- referent
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71
pokój: 1 - parter
 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
ePUAP: /PUPOswiecim/SkrytkaESP
 
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU
DYREKTOR
Józef Kała
 
tel:
 
33 842 49 07
 
pokój: 211 – II piętro
 
e-mail: sekretariat@pup.oswiecim.pl
 
ZASTĘPCA DYREKTORA
Patrycja Bies-Walus
 
tel:
 
33 842 49 07
 
pokój: 213 – II piętro
 
e-mail: p.bies@pup.oswiecim.pl
 
                                                                SEKRETARIAT
OBSŁUGA SEKRETARIATU
Agnieszka Wróbel
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71
33 844 41 45
pokój: 212 – II piętro
 
e-mail: sekretariat@pup.oswiecim.pl
DZIAŁ EWIDENCJI
KIEROWNIK DZIAŁU EWIDENCJI
Teresa Fyderek
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1007
pokój: 7 - parter
 
e-mail: t.fyderek@pup.oswiecim.pl
Anna Łagos – specjalista ds. rejestracji
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1008, 1003
33 432 23 51
 
pokój: 8 - parter
 
e-mail: a.lagos@pup.oswiecim.pl
Małgorzata Iwanicka – specjalista ds. rejestracji
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1008, 1003
33 432 23 51
 
pokój: 8 - parter
 
e-mail: m.iwanicka@pup.oswiecim.pl
Małgorzata Klęczar – specjalista ds. rejestracji
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1008, 1003
33 432 23 51
 
pokój: 8 - parter
 
e-mail: m.kleczar@pup.oswiecim.pl
Renata Makuch-Wojtek – specjalista ds. rejestracji
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1008, 1003
33 432 23 51
 
pokój: 8 - parter
 
e-mail: r.makuch.wojtek@pup.oswiecim.pl
 
EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE
Anna Pidło – starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1215
 
pokój: 215 – II piętro
 
e-mail: a.pidlo@pup.oswiecim.pl
Gabriela Nocula – specjalista ds. ewidencji i świadczeń
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1215
 
pokój: 215 – II piętro
 
e-mail: g.nocula@pup.oswiecim.pl
Agnieszka Momot – specjalista ds. ewidencji i świadczeń
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1215
 
pokój: 215 – II piętro
 
e-mail: a.momot@pup.oswiecim.pl
 
DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY
KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG I RYNKU PRACY
Marzena Chmielowska
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1111
 
pokój: 111 – I piętro
 
e-mail: m.chmielowska@pup.oswiecim.pl
 
POŚREDNICTWO PRACY, OFERTY PRACY, EURES, ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMNCÓW, PUNKT INFORMACYJNY DLA OBYWATELI UKRAINY
Wioleta Hadło – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2110
 
pokój: 110 – II piętro
 
e-mail: w.hadlo@pup.oswiecim.pl
Jolanta Krzyścin – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1110
 
pokój: 110 – II piętro
 
e-mail: j.krzyscin@pup.oswiecim.pl
Ewa Rusocka – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1110
 
pokój: 110 – II piętro
 
e-mail: e.rusocka@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery A, B, C, Dud
Anita Rusin – doradca zawodowy/ doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1109
33 432 23 53
 
pokój: 109 - I piętro
 
e-mail: a.rusin@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery Duf, E, F, G, H, I, Jo
Marta Poznańska  – pośrednik pracy /doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1109
33 432 23 53
 
pokój: 109a – I piętro
 
e-mail: m.poznanska@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery Kt, L,Ł, M, Nos
Wojciech Wiktorek – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1109
33 432 23 53
 
pokój: 109a – I piętro
 
e-mail: w.wiktorek@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery T, U, W, Y, Z, Ź, Ż
Ewelina Witek – doradca zawodowy / doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2109
33 432 23 53
 
pokój: 109a – I piętro
 
e-mail: e.witek@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery Ju, Ks
Aneta Wojas – doradca zawodowy/ doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2106
33 432 23 52
 
pokój: 106 – I piętro
 
e-mail: a.wojas@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery Not, O, P, Ro
Aneta Całus – doradca zawodowy/ doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2106
33 432 23 52
 
pokój: 106 – I piętro
 
e-mail: a.calus@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery Ró, S, Sz, Ś
Agnieszka Klimkowicz – doradca zawodowy/ doradca klienta
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1106
33 432 23 52
 
pokój: 106 – I piętro
 
e-mail: a.klimkowicz@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, osoby poszukujące pracy
Magdalena Kopeć – doradca klienta/doradca zawodowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1106
33 432 23 52
 
pokój: 106 – I piętro
 
e-mail: m.kopec@pup.oswiecim.pl
 
DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
KIEROWNIK DZIAŁU INSTRUMNETÓW RYNKU PRACY
Sylwia Jurecka
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1103
 
pokój: 103 – I piętro
 
e-mail: s.jurecka@pup.oswiecim.pl
 
STAŻE, BONY STAŻOWE
Teresa Jarnot – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1114
 
pokój: 114 – I piętro
 
e-mail: t.jarnot@pup.oswiecim.pl
Agnieszka Pędziwiatr – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2114
 
pokój: 114 – I piętro
 
e-mail: a.pedziwiatr@pup.oswiecim.pl
 
SZKOLENIA ZAWODOWE, KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY, STUDIA PODYPLOMOWE
Izabela Staroń – specjalista ds. rozwoju zawodowego
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1101
 
pokój: 101 – I piętro
 
e-mail: i.staron@pup.oswiecim.pl
Anna Malik – specjalista ds. rozwoju zawodowego
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1101
 
pokój: 101 – I piętro
 
e-mail: a.malik@pup.oswiecim.pl
 
PRACE INTERWENCYJNE,ROBOTY PUBLICZNE,WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY/ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ,BONY NA ZASIEDLENIE, PRACE SPOŁECZNIE- UŻYTECZNE,REFUNDACJE KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
Anna Bielecka– specjalista ds. programów
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1105
 
pokój: 105 – I piętro
 
e-mail: a.bielecka@pup.oswiecim.pl
Anna Walancik– specjalista ds. programów
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 2105
 
pokój: 105 – I piętro
 
e-mail: a.walancik@pup.oswiecim.pl
Magdalena Kowaliczek– specjalista ds. programów
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1105
 
pokój: 105 – I piętro
 
e-mail: m.kowaliczek@pup.oswiecim.pl
 
PROGRAMY I PROJEKTY RYNKU PRACY
Rafał Adamik– specjalista ds. programów
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1104
 
pokój: 104 – I piętro
 
e-mail: r.adamik@pup.oswiecim.pl
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO
Iwona Romanek-Zając
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1204
 
pokój: 204 – II piętro
 
e-mail: i.romanek@pup.oswiecim.pl
 
STANOWISKO DS. KADR – ARCHIWISTA
Dorota Łach– starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1210
 
pokój: 210– II piętro
 
e-mail: d.lach@pup.oswiecim.pl
 
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA URZĘDU
Ireneusz Drabik– specjalista/ Inspektor Ochrony Danych                        Osobowych
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1209
 
pokój: 209– II piętro
 
e-mail: i.drabik@pup.oswiecim.pl
INFORMATYKA
Agata Walter - informatyk
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1202
 
pokój: 202– II piętro
 
e-mail: a.walter@pup.oswiecim.pl
 
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU – GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Boba
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1205
 
pokój: 205– II piętro
 
e-mail: u.boba@pup.oswiecim.pl
 
OBSŁUGA FINANSOWA BUDŻETU JST
Beata Gryszan– starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1207
 
pokój: 207– II piętro
 
e-mail: b.gryszan@pup.oswiecim.pl
OBSŁUGA FINANSOWA FUNDUSZU PRACY/STATYSTYKI
Beata Zajas– starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1206
 
pokój: 206– II piętro
 
e-mail: b.zajas@pup.oswiecim.pl
 
OBSŁUGA FINANSOWA
Aneta Kumelska– starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1207
 
pokój: 207– II piętro
 
e-mail: a.kumelska@pup.oswiecim.pl
 
PROJEKTY - REFUNDACJE
Magdalena Kliś– specjalista ds. programów
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1208
 
pokój: 208– II piętro
 
e-mail: m.klis@pup.oswiecim.pl
Gabriela Okręglicka – referent
 
tel:
 
33 842 49 07
33 842 57 71       wew. 1208
 
pokój: 208– II piętro
 
e-mail: g.okreglicka@pup.oswiecim.pl
 
 
INFORMACJA TELEFONICZNA  -  FILIA PUP W KĘTACH
 
                                                                SEKRETARIAT
 
Obsługa Sekretariatu
 
tel:
 
33 845 06 07
33 845 26 24  wew.5200
33 842 95 40
pokój: 8– II piętro
 
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl
 
KIEROWNIK Filii PUP w Kętach
Marzena Tomala
 
tel:
 
33 845 06 07
33 845 26 24  wew. 5218
 
pokój: 7– II piętro
 
e-mail: m.tomala@pup.oswiecim.pl
 
 
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
Robert Gniłka – inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 845 06 07
33 845 26 24         wew. 5208
 
pokój: 10– II piętro
 
e-mail: r.gnilka@pup.oswiecim.pl
Beata Lach – starszy inspektor powiatowy
 
tel:
 
33 845 06 07
33 845 26 24         wew. 5210
 
pokój: 10 – II piętro
 
e-mail: b.lach@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery A-J
Agata Lech-Zemanek  – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 95 41
33 842 57 71       wew. 5201
 
pokój: 9 - II piętro
 
e-mail: a.zemanek@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery K-O
Wioletta Drewniany – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 95 53
33 842 57 71       wew. 5213
 
pokój: 4 – II piętro
 
e-mail: w.drewniany@pup.oswiecim.pl
 
Obsługa klienta, nazwiska na litery P-Ż
Natalia Wójcik – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 95 41
33 842 57 71       wew. 5201
 
pokój: 9 – II piętro
 
e-mail: n.wojcik@pup.oswiecim.pl
 
 
OBSŁUGA PRACODAWCÓW, ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
Alina Hałat– doradca zawodowy
 
tel:
 
33 842 95 57
33 842 57 71       wew. 5217
 
pokój: 6 – II piętro
 
e-mail: a.halat@pup.oswiecim.pl
Anna Sztandera – pośrednik pracy
 
tel:
 
33 842 95 57
33 842 57 71       wew. 5217
 
pokój: 6 – II piętro
 
e-mail: a.sztandera@pup.oswiecim.pl
 
EWIDENCJA, SZKOLENIA
Agnieszka Serwin– inspektor powiatowy/
                                  specjalista ds. rozwoju zawodowego
 
tel:
 
33 842 95 54
33 842 57 71       wew. 5214
 
pokój: 11 – II piętro
 
e-mail: a.serwin@pup.oswiecim.pl
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę