Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będą 328 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy w, tym osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale...

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będzie 401 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Bumerang – powrót na rynek pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Konserwator”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę