Informacje o stanie bezrobocia - rok 2016 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2016

Wyjaśnienia:
o
- ogółem
k - kobiety
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2016r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 4103 2460 4022 2432 3918 2342 3848 2302 3878 2304 3920 2319
    -  poprzednio pracujące 3774 2252 3702 2230 3589 2133 3532 2105 3577 2120 3632 2132
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 352 246 326 234 293 207 291 209 295 213 268 192
    -  dotychczas niepracujące 329 208 320 202 329 209 316 197 301 184 288 187
Zamieszkali na wsi 1642 1036 1616 1037 1546 985 1508 964 1552 967 1588 993
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 6 10 7 10 7 8 6 12 9 15 12
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 119 75 145 92 165 105 163 98 167 91 168 97
Cudzoziemcy  6 4 5 3 5 3 5 4 6 5 6 5
bez kwalifikacji zawodowych  1203 701 1187 699 1181 705 1163 697 1170 690 1192 709
bez doświadczenia zawodowego 570 374 577 371 575 378 567 363 568 357 559 366
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    657   654   645   636   637   645
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  3579 2184 3508 2164 3422 2098 3377 2067 3385 2049 3397 2063
do 30 roku życia  1062 686 1063 699 1074 701 1023 650 1016 630 991 633
  - w tym do 25 raku życia 520 305 529 324 559 345 513 305 508 287 491 286
długotrwale bezrobotne  2111 1299 2076 1285 2027 1255 2008 1251 1996 1236 2045 1274
powyżej 50 roku życia 1210 591 1149 563 1080 512 1107 541 1149 565 1196 578
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 131 75 154 90 152 84 190 106 174 95 182 97
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 861 727 867 739 858 733 828 708 815 696 805 694
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 21 15 21 16 20 16 20 17 18 16 22 20
niepełnosprawni  300 159 294 152 280 144 292 156 298 155 306 163
 
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2016r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 5059 2933 5027 2912 4793 2746 4476 2595 4328 2507 4175 2453
    -  poprzednio pracujące 4645 2671 4623 2653 4421 2506 4129 2367 3981 2288 3832 2237
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 457 316 444 309 410 283 359 249 364 253 362 250
    -  dotychczas niepracujące 414 262 404 259 372 240 347 228 347 219 343 216
Zamieszkali na wsi 2042 1211 2023 1196 1915 1130 1761 1071 1720 1055 1667 1026
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 7 12 6 11 4 11 4 9 3 9 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 269 161 269 162 222 134 120 81 141 89 113 68
Cudzoziemcy  5 4 4 3 5 3 9 6 7 5 6 4
bez kwalifikacji zawodowych  1445 832 1433 833 1396 815 1300 767 1268 736 1219 707
bez doświadczenia zawodowego 739 472 718 458 666 433 620 408 612 397 593 386
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    710   707   695   680   672   662
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  4421 2599 4387 2577 4186 2446 3902 2304 3763 2230 3628 2166
do 30 roku życia  1421 875 1397 864 1295 796 1196 756 1124 712 1080 680
  - w tym do 25 raku życia 731 422 703 405 607 348 561 326 542 312 520 292
długotrwale bezrobotne  2541 1544 2517 1518 2441 1462 2288 1381 2202 1330 2137 1302
powyżej 50 roku życia 1476 709 1501 719 1443 687 1320 630 1290 615 1245 600
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 63 38 19 7 77 36 125 58 160 75 178 98
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 972 785 950 769 935 763 891 734 868 725 854 708
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 23 19 20 16 19 15 21 16 15 10 17 12
niepełnosprawni  366 203 362 200 345 180 315 163 306 163 296 157

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę