Informacje o stanie bezrobocia - rok 2017 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2017

Wyjaśnienia:
o
- ogółem
k - kobiety
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2017r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 3342 2057 3303 2056 3229 1978 3115 1901 3127 1891 3121 1889
    -  poprzednio pracujące 3119 1897 3068 1893 2977 1818 2865 1744 2885 1739 2887 1737
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 251 168 250 172 226 156 222 155 213 151 213 150
    -  dotychczas niepracujące 223 160 235 163 252 160 250 157 242 152 234 152
Zamieszkali na wsi 1335 852 1313 842 1291 813 1219 775 1236 773 1212 746
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 7 12 9 12 9 13 9 15 10 15 10
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 92 53 114 68 156 79 159 92 145 82 122 73
Cudzoziemcy  6 5 6 5 6 4 6 4 7 5 7 5
bez kwalifikacji zawodowych  974 616 951 606 972 600 930 587 922 581 937 597
bez doświadczenia zawodowego 442 314 440 309 454 303 438 294 438 291 423 289
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    607   614   599   587   583   582
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2915 1817 2876 1802 2826 1742 2723 1673 2722 1666 2697 1648
do 30 roku życia  813 544 803 541 831 546 782 531 764 516 714 486
  - w tym do 25 raku życia 366 231 374 232 418 251 396 262 369 233 341 222
długotrwale bezrobotne  1679 1081 1651 1066 1623 1031 1552 975 1551 967 1575 984
powyżej 50 roku życia 1037 496 1017 491 998 468 915 407 934 414 957 419
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 246 122 253 130 274 140 307 157 323 160 344 169
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 780 680 779 684 751 659 739 646 729 638 716 628
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 20 16 23 19 18 15 21 17 22 18 22 18
niepełnosprawni  271 148 272 145 267 143 245 125 247 126 261 132


  
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2017r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 4122 2427 4161 2447 3931 2304 3706 2184 3539 2124 3368 2062
    -  poprzednio pracujące 3833 2239 3874 2253 3648 2111 3447 1999 3298 1951 3144 1898
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 294 207 301 212 290 205 281 194 276 186 258 170
    -  dotychczas niepracujące 289 188 287 194 283 193 259 185 241 173 224 164
Zamieszkali na wsi 1667 1026 1687 1034 1605 978 1507 910 1401 868 1346 846
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 12 9 12 9 10 7 9 6 9 6 11 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 179 109 175 116 151 97 73 48 101 62 63 37
Cudzoziemcy  6 5 6 5 4 3 4 3 5 4 6 5
bez kwalifikacji zawodowych  1240 742 1240 735 1193 699 1118 681 1061 661 995 636
bez doświadczenia zawodowego 564 375 558 381 539 367 492 340 472 333 448 322
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    659   655   646   614   602 0 608
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  3543 2152 3559 2147 3399 2048 3200 1950 3077 1893 2932 1825
do 30 roku życia  1052 682 1058 681 1003 645 919 601 880 580 817 550
  - w tym do 25 raku życia 519 311 501 302 470 278 424 255 402 247 363 232
długotrwale bezrobotne  2077 1286 2058 1272 1970 1211 1870 1166 1796 1134 1725 1098
powyżej 50 roku życia 1238 597 1246 602 1183 564 1127 543 1091 530 1035 492
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 283 142 233 120 233 115 238 121 249 129 254 134
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 845 722 861 720 852 717 827 697 791 676 784 676
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 19 17 21 17 23 17 20 15 21 16 22 17
niepełnosprawni  313 168 321 178 306 170 278 157 277 155 265 141

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę