Informacje o stanie bezrobocia - rok 2015 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2015

Wyjaśnienia:
o
- ogółem
k - kobiety
 

2015 rok lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 4854 2882 4845 2906 4664 2778 4509 2671 4622 2700 4737 2763
    -  poprzednio pracujące 4444 2625 4424 2652 4244 2540 4150 2471 4266 2499 4358 2535
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 439 288 459 305 443 291 440 295 459 319 461 318
    -  dotychczas niepracujące 410 257 421 254 420 238 359 200 356 201 379 228
Zamieszkali na wsi 1943 1209 1976 1243 1913 1184 1857 1146 1879 1135 1907 1139
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 13 5 15 7 13 6 14 8 14 7 14 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 157 102 184 117 242 138 218 120 216 120 235 139
Cudzoziemcy  7 3 7 3 6 4 6 4 5 3 6 4
bez kwalifikacji zawodowych  1388 808 1358 793 1349 795 1283 745 1296 750 1338 780
bez doświadczenia zawodowego 713 454 725 454 725 448 641 382 636 380 675 418
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  718 718 711 711 688 688 662 662 0 659 0 672
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  4257 2540 4260 2560 4135 2477 3962 2359 4054 2382 4158 2450
do 30 roku życia  1259 794 1282 814 1251 783 1110 670 1162 686 1239 743
  - w tym do 25 roku życia 623 373 643 386 662 392 585 322 608 326 660 367
długotrwale bezrobotne  2594 1568 2560 1548 2461 1489 2387 1449 2391 1442 2434 1477
powyżej 50 roku życia 1407 675 1406 689 1388 683 1380 684 1410 695 1431 705
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 109 64 95 52 112 62 155 80 160 84 177 100
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 940 798 956 807 902 770 853 720 887 731 904 741
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 16 13 16 12 18 14 20 14 20 15 22 18
niepełnosprawni  361 203 359 199 356 195 340 185 347 189 358 195

  

2015 rok

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

o

k

o

k

o

k

o

k

o

k

o

k

Ogółem osoby bezrobotne

5985

3384

5953

3320

5767

3260

5421

3083

5162

2952

4905

2842

    -  poprzednio pracujące

5388

3021

5356

2960

5222

2916

4910

2762

4693

2655

4457

2557

    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

446

294

480

311

478

313

467

296

450

285

433

280

    -  dotychczas niepracujące

597

363

597

360

545

344

511

321

469

297

448

285

Zamieszkali na wsi

2377

1388

2404

1380

2337

1366

2171

1280

2059

1223

1953

1189

    - w tym posiadający gospodarstwo rolne

14

10

16

9

15

8

14

8

15

8

17

8

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

323

188

328

185

305

179

171

106

185

114

139

88

Cudzoziemcy

8

4

9

5

6

4

6

4

8

4

7

3

bez kwalifikacji zawodowych

1804

1004

1805

985

1715

942

1602

893

1525

862

1425

813

bez doświadczenia zawodowego

1046

638

1031

621

943

585

882

543

824

512

765

479

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

 0

830

0

824

0

812

0

775

0

756

0

734

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5248

3028

5235

2973

5063

2902

4787

2777

4571

2649

4318

2527

do 30 roku życia

1847

1079

1828

1053

1710

1011

1601

970

1468

890

1325

813

  - w tym do 25 raku życia

977

533

947

514

870

493

807

462

729

414

659

378

długotrwale bezrobotne

3237

1947

3173

1882

3063

1814

2920

1737

2813

1679

2652

1588

powyżej 50 roku życia

1519

727

1545

733

1512

734

1433

693

1435

681

1396

668

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

23

13

138

67

165

83

101

47

89

46

92

41

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1127

885

1117

877

1116

877

1065

847

1026

827

973

807

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

14

12

15

14

18

16

19

16

15

13

15

13

niepełnosprawni

396

214

399

220

387

217

373

208

369

200

363

194

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę