Projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


 • Projekt pt. „Rejs do wiedzy”

  Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowany jest projekt pt. „Rejs do wiedzy"   Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów...

 • Projekt WORK-ON.

  Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w kolejnym 3 etapie projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2023 roku do...

 • Trwa rekrutacja do projektu "Zmiana na dobre"

  Projekt ZMIANA NA DOBRE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie...

 • Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski, i Podkarpacia

  Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat wstecz) lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej (zarówno stopień licencjata jak i magistra) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zamieszkującymi województwa: śląskie,...

 • NOWOCZESNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  Myślisz nad założeniem własnego biznesu? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i prowadzisz działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące? Chcesz zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej i potrzebujesz pomocy w rozwijaniu swojej firmy? Zgłoś się do Inkubatora przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością - ...

 • Rekrutacja do projektu "Droga do kariery bez żadnej bariery".

  Projekt skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli pierwszy stopień studiów wyższych (maksymalnie do 5 lat) z orzeczeniem o niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).Projekt realizowany jest przez Fundację Stałego Rozwoju.   Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród osób z...

 • VII edycja bezpłatnego projektu Career Boost

  W imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium zapraszamy do udziału w projekcie Career Boost Celem  darmowego  projektu Career Boost jest pomoc osobom, które straciły pracę lub są zmuszone do zmiany zatrudnienia, m. in. z powodu obecnej sytuacji wywołanej COVID-19 oraz konfliktem w Ukrainie. Projekt kierujemy także...

 • Trwa rekrutacja do projektu "Zmiana na dobre"

  Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w projekcie ZMIANA NA DOBRE W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają...

 • Kolejna tura rekrutacji do projektu ADAPTER ZAWODOWY

  Od 26 lipca rusza kolejna tura rekruracji do projektu ADAPTER ZAWODOWY

 • Przedłużona rekrutacja do projektu ZMIANA NA DOBRE

    Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w projekcie ZMIANA NA DOBRE W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie...

 • Projekt POSTAW NA PRZSZŁOŚĆ. POSTAW NA SIEBIE

  W dniu 18 lipca ruszyła kolejna rekrutacja do projektu "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie".prowadzonego przez firmę Interkadra Sp. z o.o. z Krakowa.   Uczestnikiem Projektu m ogą zostać mieszkańcy Małopolski spełniający dodatkowo jedno z wymienionych kryteriów: - osoby zwolnione...

 • Kolejna tura projektu ADAPTER ZAWODOWY

  Od  15 czerwca 2022 rusza kolejna tura rekrutacji do projektu „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego". Realizatorem projektu jest Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 15 czerwca –  24 czerwca 2022 r.   Do...

 • Projekt ZMIANA NA DOBRE

  Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan zapraszają do udziału w projekcie ZMIANA NA DOBRE W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają...

 • Projekt Career Turn

  Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium zaprasza do udziału w projekcie Career Turn Czym jest Career Turn? To BEZPŁATNY , edukacyjny projekt dla osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w organizacjach międzynarodowych. Jeśli znasz komunikatywnie język angielski i chcesz uczestniczyć w...

 • Projekt „AKTYWNOŚĆ NA TAK”.

  AMD Group zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWNOŚĆ NA TAK". Projekt skierowany jest do osób: 1)  w wieku 30 lat i więcej; 2)  pozostających bez pracy – bezrobotni i bierni zawodowo 3) zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: chrzanowski, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnów,...

 • V edycja projektu Career Boost,

  Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu Career Boost. Celem  darmowego  projektu Career Boost jest pomoc osobom, które straciły pracę lub są zmuszone do zmiany zatrudnienia, m. in. z powodu obecnej sytuacji wywołanej COVID-19, a także dla studentów i osób szukających swojej...

 • projekt "Postaw na przyszłość - postaw na siebie”

  W okresie 10 - 21 stycznia 2022r. rusza kolejna tura rekrutacji do projektu "Postaw na przyszłość – postaw na siebie" prowadzonego przez Firme Interkadra Sp. z o.o.   Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki: - zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, -...

 • Projekt NOWY START III

  Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie NOWY START III   Projekt skierowany jest do  osób  zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie województwa małopolskiego. Między innymi są to: pracownicy przewidziani do zwolnienia lub pracownicy zagrożeni...

 • Projekt " Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu informuje o realizacji projektu "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, które w...

 • Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na e-kursy

  I. Osoby realizujące projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną na kursy w obszarze marketingu inicjatyw lokalnych (każdy moduł to oddzielny kurs – prosimy o zapisywanie się na jeden moduł): MARKETING INICJATYW LOKALNYCH: -Moduł 1. Od produktu do marki - mechanizmy marketingu miejsc ...

 • Projekt "reSTART zmiany, które budują"

  Jesteś przedsiębiorcą lub przedsiębiorczynią? W przeszłości zamknąłeś/aś firmę, a dzisiaj wracasz do gry? Sieć Przedsiębiorczych Kobiet stworzyła dla Ciebie i Twoich pracowników program, w ramach którego otrzymasz kompendium nowoczesnej wiedzy niezbędnej do rozwoju przedsiębiorstwa. Zdobędziesz umiejętności pomocne w...

 • Projekt ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego

    Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w projekcie osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie: osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy), pracowników przewidzianych do zwolnienia, ...

 • Projekt GOTUJ PO HISZPAŃSKU II

  Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie „GOTUJ PO HISZPAŃSKU II"! Jeśli masz 18-35 lat.   nie pracujesz , nie uczysz się.   Jeśli Twoją pasją jest gotowanie  lub  chcesz doskonalić swoje umiejętności  w zawodzie  KUCHARZ.   Zgłoś się już dziś!   ...

 • Projekt AKTYWNOŚĆ NA TAK!

  Celem głównym projektu jest zwiększenie  możliwości zatrudnienia  uczestników projektu tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkujących powiaty woj. małopolskiego. Szczegóły projektu dostępne na stronie www.amd-group.pl Obecnie trwa rekrutacja na kurs komputerowy (Word,  Excel) Osoby...

 • POMOST DO ZATRUDNIENIA

    Do projektu zapraszamy: osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego,...

 • IV edycja projektu Career Boost

  w imieniu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium zapraszamy do udziału w  IV edycji realizowanego projektu Career Boost -  bezpłatnego dwudniowego szkolenia online prowadzonego przez ekspertów jednej z wiodących międzynarodowych firm – UBS, skierowanego m.in. do osób: bezrobotnych, studentów wchodzących na rynek...

 • Katalizator Aktywności Zawodowej plus

  Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy: są mieszkańcami jednego z 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach...

 • ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „CZAS NA ZMIANĘ II- kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudniania”

  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANĘ II- kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudniania" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021-31.12.2022. Do...

 • Program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji.

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy oraz stażu. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących...

 • Projekt Zawodowy Zawrót Głowy

  Firma Centrum Rozwoju Kariery realizuje na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej współfinansowany z EFS w ramach RPO WM 8.2.   Cel projektu Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 180 osób bezrobotnych i biernych...

 • Projekt Career Turn

    Projekt Career Turn to  bezpłatny , edukacyjny projekt dla osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w organizacjach międzynarodowych.Celem projektu jest wsparcie szkoleniowe i skuteczna aktywizacja zawodowa. Jeśli znasz komunikatywnie język angielski i chcesz uczestniczyć w 2 tyg. cyklu...

 • Projekt ADAPTER ZAWODOWY

  Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje na terenie całego województwa małopolskiego PROJEKT OUTPLACEMENTOWY ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego". Projekt realizowany jest  pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. ...

 • Projekt AKTYWNOŚĆ NA TAK

  Projekt "Aktywność na tak" dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, w szczególności dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat – zamieszkujących powiat oświęcimski.     ...

 • Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"

  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie osoby po 18 roku życia , zamieszkujące /pracujące wg. Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Małopolskiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z...

 • Projekt "ZMIANA NA DOBRE"

  Firma MDCH i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan serdecznie zapraszają do udziału w projekcie osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej...

 • Projekt Otwarci na prace z POWER-em!

  Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.   realizuje projekt pod nazwą „Otwarci na pracę z POWER-em!". Projekt skierowany jest do osób pomiędzy 15-29 rokiem życia; • osoby nie uczestniczące w szkoleniu; • osoby niepełnosprawne; • bierne zawodowo; • osoby pochodzące z...

 • Projekt Z POWER_em na START!”.

  Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2022 r.  realizuje projekt pod nazwą „Z POWER_em na START!". Wsparcie adresowane  jest do osób pomiędzy 15-29 rokiem życia; •  nie uczestniczące w szkoleniu; • osoby niepełnosprawne; • bierne zawodowo; • osoby pochodzące z terenów...

 • Projekt Czas na pracę 30+"

  Grupę docelową  projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bierne zawodowo/ bezrobotne) zamieszkujące woj. małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należące do co najmniej jednej z poniższych...

 • Projekt „Strefa aktywizacji zawodowej III”

  Społeczna Szkoła Zarzadzania i Handlu w Oświęcimiu wraz z Centrum biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu zapraszają do udziału w projekcie  „Strefa aktywizacji zawodowej III"   Projekt skierowany jest do 200 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 30 lat i wiecej, które zamieszkują w rozumieniu przepisów...

 • Bezpłatny cykl szkoleniowy HR „Wiedza w punkt”.

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach "Wiedza w punkt". Jeśli chcesz się dowiedzieć: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak znaleźć idealną pracę lub zastanawiasz się nad kierunkami rozwoju zapraszamy na nowy bezpłatny cykl szkoleniowy HR...

 • Szkolenia i doradztwo, zadanie ANTY-COVID projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników.

  Szanowni Państwo, Miło jest nam poinformować, iż na zlecenie PARP następujący Operatorzy: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. CTS Sp. z o. o. KDKINFO Sp. z o. o. realizują projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników. Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r. Sektory, które mogą skorzystać z...

 • Projekt "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oswięcimiu prowadzi nabór do projektu "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"   Cel główny projektu  to kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego. W ramach projektu...

 • Projekt „Czas na zmiany!”

  Fundacja MultiRegion realizator projektu „Czas na zmiany!" zaprasza do udziału osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby...

 • Projekt „MPOWER - Praca dla młodych w MZ”

  Projekt skierowany do osób w wieku 15 – 29 lat pozostających  bez pracy, w tym w szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), zamieszkujących i uczących się w 1 z powiatów: oświęcimski, olkuski, wadowicki, chrzanowski. Grupę docelową projektu stanowią:  osoby od 15 – 29 roku życia,...

 • Projekt - „RESTART V"

  Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Projekt - „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II”

  Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.   Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły...

 • NOWE działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób powracających z zagranicy.

  Projekt „Wróć z POWERem!” zaprasza do korzystania z doradztwa podatkowego.

 • Obrazek dla: Doradztwo podatkowe dla osób powracających z zagranicy!

  Doradztwo podatkowe dla osób powracających z zagranicy!

  Projekt „Wróć z POWERem!" zaprasza do korzystania z doradztwa podatkowego. Jeśli: masz mniej niż 30 lat, byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski

 • Szkolenie On-line dla mieszkańców gminy - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

  Biuro Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3", ...

 • Projekt - "Efektywni, gdy aktywni"

  Informujemy, że od 01.09.2020 do 31.03.2022. prowadzona jest rekrutacja otwarta do projektu firmy QS Zurich Sp. z o.o."Efektywni, gdy aktywni".  Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby bezrobotne, szczególnie kobiety powyżej 30 roku życia. Nie ma konieczności zarejestrowania w Urzędzie Pracy. Za udział w 17 - dniowym...

 • Projekt - „Efektywni na rynku pracy”

  Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia , którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)  są bez pracy/ osobami biernymi zawodowo,...

 • Projekt - „Od bierności do aktywności edycja II”

  Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących do minimum jednej z...

 • Projekt „Kierunek -> Aktywizacja!”

  Firma Inventum sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Kierunek -> Aktywizacja!" dla: osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym osób zamieszkujących województwo małopolskie osób korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo ...

 • Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/ opiekunów dzieci....

 • Projekt "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia"

  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Informuje o rozpoczęciu realizacji projektu dla osób fizycznych lub prawnych,  które chcą założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne. Szczegółowe informacje znajduja sie na stronie projektu   ...

 • Projekt "Gotuj po hiszpańsku z nami!"

  Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie  „Gotuj po hiszpańsku II" czyli  kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą brać udział: - osoby w wieku 18-35 lat - osoby bezrobotne - osoby bierne zawodowo - osoby zamieszkałe w Małopolsce   Formy...

 • Projekt „Work & Life Balance Hub”

  Projekt „Work & Life Balance Hub" realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Nabór zgłoszeń w konkursie ROPS w Krakowie pn. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 (kategoria: Podmiot Reintegracyjny Roku)

  Trwa nabór zgłoszeń w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.

 • SZKOLENIE "ECDL z obsługą programu finansowo-księgowego" dla osób niepełnosprawnych

  Centrum Rozwoju i Edukacji w Katowicach, które prowadzi również Fundację Podaruj Nadzieję zaprasza osoby niepełnosprawne , bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym "ECDL z obsługą programu finansowo-księgowego" Kontakt: biuro@centrum-rozwoju.edu.pl telefon 32 250 02...

 • Projekt Siła kompetencji

  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.  zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.   Dla kogo:  osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup: pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, ...

 • Projekt GraduatON

  Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami...

 • Projekt „DROGA DO ZATRUDNIENIA"

  Firma KOMPASS INVEST Sp. z o.o. zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH i STAŻACH, realizowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA". Projekt skierowany jest do osób po 30 r. ż., które nie pracują, ale chcą i mogą pracować. Szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym...

 • Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

  Fundacja PROAKTYWNI  ogłaszamy VII nabór do projektu  „Gotuj po hiszpańsku II". W rekrutacji mogą wziąć udział osoby: - w wieku 18-35 lat - zamieszkałe w woj. małopolskim - niepracujące i nieuczące się - mile widziane wykształcenie gastronomiczne lub posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu kucharz   Formy...

 • Projekt "Nowy start w Małopolsce"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt "Nowy start w Małopolsce". Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie 600 osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w...

 • Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Małopolska Niania 2.0".

 • Projekt - ODKRYWAM KOMPETENCJE - PODEJMUJĘ INICJATYWY

  Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy" realizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu i Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno (Partnerów  Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4....

 • Rusza rekrutacja do programu Uniwersytet Sukcesu

  „Uniwersytet Sukcesu" to darmowy program edukacyjno-zawodowy kierowany do dziewcząt w przedziale wiekowym 17-24 lata, które są lub były wychowankami domów dziecka, pochodzą z rodzin zastępczych bądź ubogich albo objęte są opieką świetlic środowiskowych. Program ma pomóc im wejść na rynek pracy, poprzez nabycie nowych...

 • Projekt "Siła Kompetencji 2019"

  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od ...

 • Program #StartUP Małopolska

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Program  #StartUP ...

 • Druga edycja projektu! „Wbrew Barierom 2”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2019r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez 120 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego, w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa (powiaty: dąbrowski, tatrzański,...

 • Projekt "Kierunek Kariera"

  Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera" i porozmawiaj z naszym...

 • Projekt„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Do udziału w projekcie zaprasza się mieszkańców Małopolski, w tym m.in.:...

 • Projekt „Bo jak nie my to kto II”

  Firma ProBiznes Marta Krawczyk rozpoczęła realizację projektu pn. „Bo jak nie my to kto II". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Dla kogo? Osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo. W ramach projektu oferuje się: • Płatne staże zawodowe w wymiarze 6...

 • Ruszyła V edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku II"

  Zyskaj wyróżniające doświadczenie, kompetencje w zawodzie kucharz potwierdzone certyfikatem, język hiszpański i wymarzoną pracę - zgłoś się do projektu Gotuj po hiszpańsku II Kto może wziąć udział w projekcie ? Osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia) ...

 • Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  ogłasza  nabór ciągły do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Projekt "Od Studenta do Specjalisty"

  Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy" , w ramach pilotażowego...

 • Projekt: „DROGA DO ZATRUDNIENIA"

  DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy.   Projekt  skierowany jest do 140 osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego.   ...

 • Projekt „Zmiana na PLUS II”

  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub odchodzących z rolnictwa

 • Projekt "Droga do zatrudnienia II"

  SYSTEMA Sp. z o.o. realizuje projekt „Droga do zatrudnienia II” realizowanym na terenie małopolski mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

 • Projekt "50+aktywność = SUKCES!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły" rozpoczyna realizacje projektu „ 50+aktywność = SUKCES!"  dofinansowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa : 8. Rynek Pracy Działanie: 8.2  Aktywizacja...

 • Projekt „Kierunek Kariera” - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności?. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera". Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać...

 • projekt „Małopolska Niania 2.0” - dofinansowanie do zatrudnienia niani dla rodziców dzieci do lat 3

  Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0" Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice , którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak...

 • projekt "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia"

  Firma Inventum rusza z nowym projektem "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia". Projekt ten zakłada aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia. W ramach projektu oferuje się: Indywidualne ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb i predyspozycji uczestnika Pośrednictwo pracy...

 • „Zmiana na Plus II” zmiana dla Ciebie

  „ ZMIANA NA PLUS II"  ZMIANA DLA CIEBIE     Projekt adresowany  do osób z jednej z grup: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. ( osobą zagrożoną zwolnieniem jest pracownik...

 • DROGA DO ZATRUDNIENIA - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat

  Zostań uczestnikiem projektu: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego" W ramach projektu oferuje się: Indywidualne Plany Działania Pośrednictwo pracy Doradztwo zawodowe i psychologiczne Kursy i szkolenia...

 • Projekt „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”

  Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.   W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:   Identyfikacji osób...

 • Projekt "Czas na rozwój - Czas na pracę !"

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW Kielce ul. Kasztanowa 12/15 skierowany jest do: • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu), • w wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu), • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

 • Projekt "RUSZAMY PO ZATRUDNIENIE"

  Realizatorem projektu jest Fundacja ,,Możesz Więcej'' z siedzibą w Bilczy ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,   Projekt ,,Ruszamy po zatrudnienie" skierowany jest do:  osób w wieku 30 lat i więcej (40K/30M), zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów chrzanowskiego, olkuskiego,...

 • Projekt „Postaw na rozwój - zwiększ możliwość”

  Projekt skierowany do osób zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia tj. bezrobotne i bierne zawodowo, należące do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich...

 • Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF S.A.

  Projekt skierowany do Firmy z sektora MSP realizujące inwestycje na terenie woj. małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego, w tym start-upy. Fundusz pożyczkowy przeznaczony na: ...

 • Nabór do projektu

  Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CEL PROJEKTU: zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej. UCZESTNIKAMI...

 • Projekt "Bo jak nie my to kto II"

  Projekt skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, bezrobotnych  pozostających bez pracy z wybranych powiatów tj. olkuski, chrzanowski, miechowski, wielicki, wadowicki, oświęcimski, nowosądecki, proszowicki, limanowski, brzeski.   W ramach projektu  bezpłatnie realizowane są: •...

 • Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

  Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Szczegóły tutaj  

 • II edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku"

  To już III nabór do międzynarodowego projektu „Gotuj po hiszpańsku II"! Zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby: w wieku 18 – 35 lat, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne zamieszkałe w województwie małopolskim z zainteresowaniem kulinarnym, chcące nabyć doświadczenie w zawodzie kucharz Zgłoś się już...

 • Programem „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

  Jeśli jesteś: absolwentem szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki, lub studentem ostatniego roku studiów, lub zarejestrowaną osobą bezrobotną , w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ...

 • Projekt "CHCIEĆ TO MÓC"

  Projekt pt. "Chcieć to móc!" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać pomoc w jej znalezieniu. Wsparcie skierowane jest do osób...

 • Projekt „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

  Stowarzyszenie Galicyjski Pakt Samorządowy „KOMPAS" w partnerstwie z Małgorzata Sanecka MAESTRA-Firma Szkoleniowa, realizuje projekt pt. „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!" który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru...

 • Projekt ERASMUS + WOT

  Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do...

Wyświetlanie 1 - 100 z 158 rezultatów.
Pozycji na stronę: 100

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę