Projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


 • Projekt "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oswięcimiu prowadzi nabór do projektu "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"   Cel główny projektu  to kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa lub tylko społeczna 129 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oświęcimskiego. W ramach projektu...

 • Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach"

  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie osoby po 18 roku życia , zamieszkujące /pracujące wg. Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa Małopolskiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z...

 • Projekt „Czas na zmiany!”

  Fundacja MultiRegion realizator projektu „Czas na zmiany!" zaprasza do udziału osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby...

 • Projekt „MPOWER - Praca dla młodych w MZ”

  Projekt skierowany do osób w wieku 15 – 29 lat pozostających  bez pracy, w tym w szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), zamieszkujących i uczących się w 1 z powiatów: oświęcimski, olkuski, wadowicki, chrzanowski. Grupę docelową projektu stanowią:  osoby od 15 – 29 roku życia,...

 • Projekt - „RESTART V"

  Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 lipca 2022 r. realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „RESTART V – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

 • Projekt - „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II”

  Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.   Z pożyczki skorzystać mogą: studenci ostatniego roku studiów wyższych, poszukujący pracy absolwenci szkoły...

 • NOWE działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dla osób powracających z zagranicy.

  Projekt „Wróć z POWERem!” zaprasza do korzystania z doradztwa podatkowego.

 • Obrazek dla: Doradztwo podatkowe dla osób powracających z zagranicy!

  Doradztwo podatkowe dla osób powracających z zagranicy!

  Projekt „Wróć z POWERem!" zaprasza do korzystania z doradztwa podatkowego. Jeśli: masz mniej niż 30 lat, byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski

 • Szkolenie On-line dla mieszkańców gminy - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

  Biuro Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3", ...

 • Projekt - "Efektywni, gdy aktywni"

  Informujemy, że od 01.09.2020 do 31.03.2022. prowadzona jest rekrutacja otwarta do projektu firmy QS Zurich Sp. z o.o."Efektywni, gdy aktywni".  Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby bezrobotne, szczególnie kobiety powyżej 30 roku życia. Nie ma konieczności zarejestrowania w Urzędzie Pracy. Za udział w 17 - dniowym...

 • Projekt - „Efektywni na rynku pracy”

  Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia , którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)  są bez pracy/ osobami biernymi zawodowo,...

 • Projekt - „Od bierności do aktywności edycja II”

  Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących do minimum jednej z...

 • Projekt „Kierunek -> Aktywizacja!”

  Firma Inventum sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu „Kierunek -> Aktywizacja!" dla: osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym osób zamieszkujących województwo małopolskie osób korzystających z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo ...

 • Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/ opiekunów dzieci....

 • Projekt "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia"

  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Informuje o rozpoczęciu realizacji projektu dla osób fizycznych lub prawnych,  które chcą założyć i prowadzić przedsiębiorstwo społeczne. Szczegółowe informacje znajduja sie na stronie projektu   ...

 • Projekt "Gotuj po hiszpańsku z nami!"

  Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie  „Gotuj po hiszpańsku II" czyli  kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą brać udział: - osoby w wieku 18-35 lat - osoby bezrobotne - osoby bierne zawodowo - osoby zamieszkałe w Małopolsce   Formy...

 • Projekt „Work & Life Balance Hub”

  Projekt „Work & Life Balance Hub" realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Nabór zgłoszeń w konkursie ROPS w Krakowie pn. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 (kategoria: Podmiot Reintegracyjny Roku)

  Trwa nabór zgłoszeń w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.

 • SZKOLENIE "ECDL z obsługą programu finansowo-księgowego" dla osób niepełnosprawnych

  Centrum Rozwoju i Edukacji w Katowicach, które prowadzi również Fundację Podaruj Nadzieję zaprasza osoby niepełnosprawne , bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym "ECDL z obsługą programu finansowo-księgowego" Kontakt: biuro@centrum-rozwoju.edu.pl telefon 32 250 02...

 • Projekt Siła kompetencji

  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.  zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.   Dla kogo:  osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup: pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy, ...

 • Projekt GraduatON

  Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami...

 • Projekt „DROGA DO ZATRUDNIENIA"

  Firma KOMPASS INVEST Sp. z o.o. zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH i STAŻACH, realizowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA". Projekt skierowany jest do osób po 30 r. ż., które nie pracują, ale chcą i mogą pracować. Szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym...

 • Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

  Fundacja PROAKTYWNI  ogłaszamy VII nabór do projektu  „Gotuj po hiszpańsku II". W rekrutacji mogą wziąć udział osoby: - w wieku 18-35 lat - zamieszkałe w woj. małopolskim - niepracujące i nieuczące się - mile widziane wykształcenie gastronomiczne lub posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu kucharz   Formy...

 • Projekt "Nowy start w Małopolsce"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt "Nowy start w Małopolsce". Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie 600 osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w...

 • Projekt "Małopolska Niania 2.0"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Małopolska Niania 2.0".

 • Projekt - ODKRYWAM KOMPETENCJE - PODEJMUJĘ INICJATYWY

  Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy" realizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu i Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno (Partnerów  Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4....

 • Rusza rekrutacja do programu Uniwersytet Sukcesu

  „Uniwersytet Sukcesu" to darmowy program edukacyjno-zawodowy kierowany do dziewcząt w przedziale wiekowym 17-24 lata, które są lub były wychowankami domów dziecka, pochodzą z rodzin zastępczych bądź ubogich albo objęte są opieką świetlic środowiskowych. Program ma pomóc im wejść na rynek pracy, poprzez nabycie nowych...

 • Projekt "Siła Kompetencji 2019"

  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od ...

 • Program #StartUP Małopolska

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Program  #StartUP ...

 • Druga edycja projektu! „Wbrew Barierom 2”

  Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2019r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez 120 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze województwa małopolskiego, w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa (powiaty: dąbrowski, tatrzański,...

 • Projekt "Kierunek Kariera"

  Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia językowe Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera" i porozmawiaj z naszym...

 • Projekt„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Do udziału w projekcie zaprasza się mieszkańców Małopolski, w tym m.in.:...

 • Projekt „Bo jak nie my to kto II”

  Firma ProBiznes Marta Krawczyk rozpoczęła realizację projektu pn. „Bo jak nie my to kto II". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Dla kogo? Osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo. W ramach projektu oferuje się: • Płatne staże zawodowe w wymiarze 6...

 • Ruszyła V edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku II"

  Zyskaj wyróżniające doświadczenie, kompetencje w zawodzie kucharz potwierdzone certyfikatem, język hiszpański i wymarzoną pracę - zgłoś się do projektu Gotuj po hiszpańsku II Kto może wziąć udział w projekcie ? Osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia) ...

 • Projekt Dobry Czas na Adaptację do Zmian”

  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  ogłasza  nabór ciągły do projektu „Dobry Czas na Adaptację do Zmian" w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Projekt "Od Studenta do Specjalisty"

  Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy" , w ramach pilotażowego...

 • Projekt: „DROGA DO ZATRUDNIENIA"

  DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy.   Projekt  skierowany jest do 140 osób bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego.   ...

 • Projekt „Zmiana na PLUS II”

  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. realizuje projekt dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub odchodzących z rolnictwa

 • Projekt "Droga do zatrudnienia II"

  SYSTEMA Sp. z o.o. realizuje projekt „Droga do zatrudnienia II” realizowanym na terenie małopolski mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

 • Projekt "50+aktywność = SUKCES!

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły" rozpoczyna realizacje projektu „ 50+aktywność = SUKCES!"  dofinansowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa : 8. Rynek Pracy Działanie: 8.2  Aktywizacja...

 • Projekt „Kierunek Kariera” - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności?. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera". Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać...

 • projekt „Małopolska Niania 2.0” - dofinansowanie do zatrudnienia niani dla rodziców dzieci do lat 3

  Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0" Z dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice , którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak...

 • projekt "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia"

  Firma Inventum rusza z nowym projektem "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia". Projekt ten zakłada aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia. W ramach projektu oferuje się: Indywidualne ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb i predyspozycji uczestnika Pośrednictwo pracy...

 • „Zmiana na Plus II” zmiana dla Ciebie

  „ ZMIANA NA PLUS II"  ZMIANA DLA CIEBIE     Projekt adresowany  do osób z jednej z grup: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. ( osobą zagrożoną zwolnieniem jest pracownik...

 • DROGA DO ZATRUDNIENIA - program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat

  Zostań uczestnikiem projektu: „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego" W ramach projektu oferuje się: Indywidualne Plany Działania Pośrednictwo pracy Doradztwo zawodowe i psychologiczne Kursy i szkolenia...

 • Projekt „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”

  Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu „Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o.   W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:   Identyfikacji osób...

 • Projekt "Czas na rozwój - Czas na pracę !"

  Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW Kielce ul. Kasztanowa 12/15 skierowany jest do: • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu), • w wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu), • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

 • Projekt "RUSZAMY PO ZATRUDNIENIE"

  Realizatorem projektu jest Fundacja ,,Możesz Więcej'' z siedzibą w Bilczy ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,   Projekt ,,Ruszamy po zatrudnienie" skierowany jest do:  osób w wieku 30 lat i więcej (40K/30M), zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów chrzanowskiego, olkuskiego,...

 • Projekt „Postaw na rozwój - zwiększ możliwość”

  Projekt skierowany do osób zamieszkujących teren województwa małopolskiego, w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia tj. bezrobotne i bierne zawodowo, należące do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich...

 • Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF S.A.

  Projekt skierowany do Firmy z sektora MSP realizujące inwestycje na terenie woj. małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego, w tym start-upy. Fundusz pożyczkowy przeznaczony na: ...

 • Nabór do projektu

  Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników do realizowanego od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CEL PROJEKTU: zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej. UCZESTNIKAMI...

 • Projekt "Bo jak nie my to kto II"

  Projekt skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, bezrobotnych  pozostających bez pracy z wybranych powiatów tj. olkuski, chrzanowski, miechowski, wielicki, wadowicki, oświęcimski, nowosądecki, proszowicki, limanowski, brzeski.   W ramach projektu  bezpłatnie realizowane są: •...

 • Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

  Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Szczegóły tutaj  

 • II edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku"

  To już III nabór do międzynarodowego projektu „Gotuj po hiszpańsku II"! Zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby: w wieku 18 – 35 lat, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne zamieszkałe w województwie małopolskim z zainteresowaniem kulinarnym, chcące nabyć doświadczenie w zawodzie kucharz Zgłoś się już...

 • Programem „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

  Jeśli jesteś: absolwentem szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki, lub studentem ostatniego roku studiów, lub zarejestrowaną osobą bezrobotną , w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ...

 • Projekt "CHCIEĆ TO MÓC"

  Projekt pt. "Chcieć to móc!" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać pomoc w jej znalezieniu. Wsparcie skierowane jest do osób...

 • Projekt „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

  Stowarzyszenie Galicyjski Pakt Samorządowy „KOMPAS" w partnerstwie z Małgorzata Sanecka MAESTRA-Firma Szkoleniowa, realizuje projekt pt. „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!" który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru...

 • Projekt ERASMUS + WOT

  Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do...

 • Projekt "Gotowi do zmian II"

  Celem priorytetowym projektu jest: Podniesienie zdolności do zatrudnienia u 100 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej. OFERUJEMY: Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania, konsultacje z Doradcą Zawodowym, Prawnikiem i Psychologiem. Udział w...

 • Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

      Realizatorem  projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Cel projektu Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego, przez stworzenie w latach...

 • Kierunek Kariera - projekt dla osób pracujących

  Zrób Bilans Kariery i sięgnij po dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Weź udział w realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie unijnym Projekcie Kierunek Kariera! Możesz skorzystać z projektu , jeśli: pracujesz lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; masz powyżej...

 • II edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku"

  Projekt "Gotuj po hiszpańsku II" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby: w wieku 18 – 35 lat, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne zamieszkałe w...

 • projekt „Niepełnosprawni na etacie”

  Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w 2017r. rozpoczął rekrutację do projektu „Niepełnosprawni na etacie". Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź będących studentami ostatniego roku. Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu PFRON...

 • Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN)

  Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dzięki uczestnictwu w Projekcie dostęp do kształcenia ustawicznego będzie łatwiejszy dla tych, którzy nie...

 • Projekt „Chcę-Mogę-Potrafię”.

  Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO" zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię". Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne: •    są osobami zamieszkującymi teren...

 • projekt „NIEwykluczeni”

  Vision Consultig sp. z o. o. zaprasza do udziału w realizowanym projekcie „NIEwykluczeni" skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Projekt zakłada kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej i podwyższenia zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób w wieku 18-67...

 • Projekt 'Nowy Małopolski Przedsiębiorca"

  Fundusz „Nowy Małopolski Przedsiębiorca" zaprasza do składania wniosków o pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach Funduszu Pożyczkowego udzielane są mikropożycki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znakdowac...

 • Projekt "Bo jak nie Wy to kto"

  Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie...

 • Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

  Młodzieżowe Centrum Kariery w Oświęcimiu prowadzi nabór do projekt  „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI" realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży"  

 • Projekt „ZMIANA NA PLUS” ZMIANA DLA CIEBIE

  Projekt adresowany  do osób: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub...

 • Projekt "BO JAK NIE WY, TO KTO?"

  Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski ), biernych zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt...

 • Projekt CZAS NA BIZNES W MAŁOPOLSCE ZACHODNIEJ

  Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie w ramach którego przyznawane są bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 zł. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej...

 • Projekt "Praktyki w Niemczech"

  Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

 • Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits”

  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits". Jest to kolejny, realizowany przez nasze Stowarzyszenie projekt, w którym wspieramy osoby mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. REKRUTACJA DO III EDYCJI...

 • Projekt „Wprowadzam zmiany…”

  Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

 • Projekt "Szansa na lepsze jutro"

  Centrum Edukacji i Wsparcia REST-GEST w Rzeszowie realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mowy i słuchu.

 • Fundacja Tax Care - Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości

  Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości to organizacja zajmująca się szerokim obszarem działań skierowanych do początkujących przedsiębiorców jak również tych doświadczonych, prowadzących własną firmę już od jakiegoś czasu. Fundacja została powołana w 2013 roku a jej celem jest wsparcie szeroko...

 • Projekt "GOTOWI DO ZMIAN"

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON „GOTOWI DO ZMIAN”.

 • Projekt "Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces".

  Na terenie województwa małopolskiego ruszyła rekrutacja do projektu dla młodych osób pozostających bez pracy. Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkleniowe dla osób mieszkajacych na terenie woj. małopolskiego Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn), z czego 101 uczestników, to osoby...

 • Międzynarodowy projekt – Praktyki w Niemczech

  Praca po Praktykach w Niemczech Zapraszamy do udziału w ciekawym międzynarodowym projekcie – Praktyki w Niemczech, finansowanym ze środków Unii Europejskiej  i realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Dotacja na osobę w ramach projektu wynosi ponad 30 tysięcy złotych! Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY...

 • Projekt "GOTUJ PO HISZPAŃSKU"

  SZUKASZ PRACY? CHCESZ ZDOBYĆ WYRÓŻNIAJĄCE DOŚWIADCZENIE? Zgłoś się do projektu rozwoju kompetencji w zawodzie KUCHARZ w Hiszpanii! Rusza rekrutacja do IV Edycji projektu kształcenia umiejętności w zawodzie kucharz w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii.

 • Projekt "Łamiemy bariery" dla młodych niepełnosprawnych

  Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo - szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

 • Projekt "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy""

  Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy"

 • Projekt KIERUNEK KARIERA

  Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Adresatami projektu są osoby pracujące ( zatrudnionych na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie...

 • Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

  Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących...

 • Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

  WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia...

 • Projekt ZAPROJEKTUJ SUKCES

  JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Szkutnik Olimpia Komosińska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy...

 • Projekt "Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy”

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU UE: 3 564 388,75 zł

 • ,,RESTART III- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’

  Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • Projekt APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

  1 kwietnia 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem- Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych, rozpoczęła realizację projektu „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”,

 • Projekt AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA - ROZWÓJ - MOŻLIWOŚCI

  Szanowni Państwo informujemy, że Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce jest w trakcie realizacji projektu AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA - ROZWÓJ - MOŻLIWOŚCI. Projekt ten realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020...

 • Projekt "WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI"

  Stowarzyszenie WIOSNA, znane z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, realizuje projekt aktywizacji zawodowej WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI dla młodych mieszkańców Małopolski.

 • Projekt “Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”

  Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

 • Projekt outplacementowy skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa..

  Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski...

 • Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”,

  6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu rozpoczyna nabór do projektu "AKCJA AKTYWIZACJA - YEI" realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

 • Projekt NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

  Projekt aktywizacji społeczno zawodowej skierowany do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15 do 29 lat realizowany przez Centrum Aktywizacji Zawodowej PROFESJA w Poznaniu

 • Projekt "Jestem niepełnosprawny i chcę pracować"

  Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

 • Projekt "DO PRACY GOTOWI ... START"

  Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 160 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET w wieku 18-29 lat z Małopolski Zachodniej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej

 • Projekt "Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy".

  Projekt skierowany jest do osób młodych, do 29 r.ż., biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej.

Wyświetlanie 1 - 100 z 117 rezultatów.
Pozycji na stronę: 100

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę