Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


BEZPŁATNE SZKOLENIE OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Szkolenie organizowane jest w ramach umowy z pracodawcą, który po ukończeniu szkolenia gwarantuje osobom zatrudnienie w ramach umowy o pracę na w/w stanowisku . WYMAGANIA: osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy wykształcenie ponadgimnazjalne preferowane zawodowe i średnie mile widziane doświadczenie w...

Pracodawco - złóż wniosek o organizację stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia !

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje wolnymi środkami na organizację staży dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

Zostań liderem aktywizacji osób młodych!

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy "Lider aktywizacji osób młodych", w ramach którego zostaną nagrodzone instytucje stawiające na jakość swojej oferty.

Bezpłatne warsztaty: Mama na polskim rynku pracy

Instytut Spraw Publicznych zaprasza cudzoziemki do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych poszukiwaniu pracy w Polsce pt. "Mama na polskim rynku pracy". Szkolenie odbędzie się 19.08 oraz 26.08 w godzinach 10:30 – 16:00 w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1. Zapisy przyjmujemy mailowo...

Zostań Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Prowadzisz firmę, która z sukcesem łączy działalność biznesową z realizacją ważnych celów społecznych? A może sam korzystasz z usług takich przedsiębiorstw? Zostań małopolskim liderem przedsiębiorczości społecznej! Wskaż rzetelnego partnera biznesowego lub samorząd wspierający sektor ES i do 4 września zgłoś go do konkursu Małopolski Lider...

Konkurs na pamiętniki pisane przez bezrobotnych

Instytut Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują konkurs na pamiętniki pisane przez bezrobotnych. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.   Dotknęło cię...

Dyżur doradców zawodowych w Kętach w ramach projektu Kierunek Kariera

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz...

Rekrutacja do projekty "BO JAK NIE WY, TO KTO?"

Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski ), biernych zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego   Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. ...

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

TRWA NABÓR NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE I FINANSOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER III (dla osób poniżej 30 roku życia) oraz RPO WM III (dla osób powyżej 30 roku życia) , przy spełnieniu podstawowych warunków tj. figurowanie w ewidencji osób...

Dyżur doradców zawodowych w ramach projektu "Kierunek kariera"

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń...

Zaproszenie do udziału w konkursie

Informujemy, że od 30 czerwca 2017r. – 31 lipca 2017r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie prowadził nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).

VII Małopolski Dzień Uczenia się

Od 8 do 10 czerwca zapraszamy na bezpłatne konsultacje, szkolenia, warsztaty, gry i webinaria zaplanowane w ramach VII Małopolskiego Dnia Uczenia się, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z Partnerami. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem: Każdy może zrobić karierę . Zobacz...

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07, 33 845 26 24, 33 844 19 52
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW
PUP OŚWIĘCIM

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT

(konto)

TERMIN WYPŁAT

(bank)

Kwiecień 2017

10-14

13-14

Maj 2017

10-15

12-15

Czerwiec 2017

12-14

13-14

Lipiec 2017

10-14

13-14

Sierpień 2017

10-14

11-14

Wrzesień 2017

11-14

13-14

Październik 2017

10-13

13-16

Listopad 2017

10-14

13-14

Grudzień 2017

11-14

13-14

 

FILIA KĘTY

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT (konto/bank)

Kwiecień 2017

13

Maj 2017

12

Czerwiec 2017

13

Lipiec 2017

13

Sierpień 2017

11

Wrzesień 2017

13

Październik 2017

12

Listopad 2017

14

Grudzień 2017

13

 

 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

EFS/PO WER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu - w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET).

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu!

Intencją naszą jest aby tą drogą informacje o naszej działalności dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy są naszymi klientami jako osoby poszukujące pracy jak i pracodawców czy przedstawicieli tych instytucji, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych i rynku pracy. Licząc więc na zainteresowanie zapraszam do zapoznania się z naszą witryną.  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 9
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę