Informacja o stanie bezrobocia w gminach - 2022r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Statystyki i analizy Urzędu

  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2019r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2018r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2017r.
Czytaj więcej w temacie: Statystyki i analizy Urzędu

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że realizowany jest projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego (I)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+)...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację Programu Regionalnego „Regeneracja – wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego”

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę