Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


VII Małopolski Dzień Uczenia się

Od 8 do 10 czerwca zapraszamy na bezpłatne konsultacje, szkolenia, warsztaty, gry i webinaria zaplanowane w ramach VII Małopolskiego Dnia Uczenia się, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z Partnerami. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem: Każdy może zrobić karierę . Zobacz...

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

Bony szkoleniowe - WOLNE ŚRODKI

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na realizację bonów szkoleniowych w ramach projektu PO WER III (dla osób poniżej 30 roku życia) przy spełnieniu podstawowych warunków, tj. figurowanie w ewidencji osób bezrobotnych oraz posiadanie II profilu pomocy (w uzasadnionych przypadkach...

Prace interwencyjne - WOLNE ŚRODKI

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na organizację prac interwencyjnych w ramach projektu PO WER III ( dla osób poniżej 30 roku życia ) przy spełnieniu podstawowych warunków tj. figurowanie w ewidencji osób bezrobotnych oraz posiadanie II profilu pomocy.   ...

Masz pomysł na biznes użyteczny społecznie? Zgłoś się po dotację!

Do 2 czerwca 2017 r. trwa IV nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).  Ośrodek Wsparcia Ekonomii...

Środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że dysponuje środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER III (dla osób poniżej 30 roku życia) oraz RPO WM III (dla osób powyżej 30 roku życia) , przy spełnieniu podstawowych warunków tj. figurowanie w ewidencji osób...

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji - podsumowanie

W dniu 30 marca 2017r. w PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyły się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Infromujemy, iż w dniu 14.04.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 12.00.

Infromujemy, iż w dniu 14.04.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu będzie otwarty w godzinach od 7.30 do 12.00.  

Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

12 czerwca 2017 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywać się będą w dniach 18 - 21 maja 2017r.

Bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy - podsumowanie

W dniu 29 marca 2017r. w ramach Powiatowych Targów Pracy i Edukacji zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu prawa pracy. Na pytania odpowiadali pracownicy Państwowego Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie  Pani Renata Ślęzak - Główny Specjalista oraz Pani Magdalena Gaweł -...

Seminarium "Wiedza w pigułce" - podsumowanie

W dniu 29 marca 2017r. w ramach Powiatowych Tagów Pracy i Edukacji Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zorganizował szkolenie "Wiedza w pigułce" skierowane do osób planujacych uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Tematykę rejestracji działalności gospodarczej i podstawowych form opodatkowania przedstawili...

Dzień otwarty doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu - podsumowanie

W dniu 28 marca 2017r. w ramach Powiatowych Targów Pracy i Edukacji zorganizowano Dzień otwarty doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych. Dodatkowo swoją ofertę edukacyjną i aktywizacji zawodowej skierowaną do osób...

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - szkolenie dla pracodawców.

W dniu 27 marca 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zorganizował w ramach Powiatowych Targów Pracy i Edukacji szkolenie dla pracodawców "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce". Szkolenie prowadził pracownik PIP Starszy Inspektor Pracy - Pan Cezary Pytlarz. W szkoleniu wzięło udział 25 przedstawicieli pracodawców. ...

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07, 33 845 26 24, 33 844 19 52
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW
PUP OŚWIĘCIM

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT

(konto)

TERMIN WYPŁAT

(bank)

Kwiecień 2017

10-14

13-14

Maj 2017

10-15

12-15

Czerwiec 2017

12-14

13-14

Lipiec 2017

10-14

13-14

Sierpień 2017

10-14

11-14

Wrzesień 2017

11-14

13-14

Październik 2017

10-13

13-16

Listopad 2017

10-14

13-14

Grudzień 2017

11-14

13-14

 

FILIA KĘTY

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT (konto/bank)

Kwiecień 2017

13

Maj 2017

12

Czerwiec 2017

13

Lipiec 2017

13

Sierpień 2017

11

Wrzesień 2017

13

Październik 2017

12

Listopad 2017

14

Grudzień 2017

13

 

 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

EFS/PO WER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu - w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET).

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu!

Intencją naszą jest aby tą drogą informacje o naszej działalności dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy są naszymi klientami jako osoby poszukujące pracy jak i pracodawców czy przedstawicieli tych instytucji, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych i rynku pracy. Licząc więc na zainteresowanie zapraszam do zapoznania się z naszą witryną.  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 9
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę