Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


"ZMIANA NA PLUS" Dotacje na własną firmę

  DOTACJE NA WŁASNĄ FIRMĘ - ZAPRASZAMY „ ZMIANA NA PLUS"   Masz pomysł na własną firmę oraz motywację do działania zapraszamy do udziału w projekcie   Dotacje są adresowane dla osób: Zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawczy...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje jeszcze wolnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (II)"

Zostań Małopolskim Pracodawcą Przyjaznym Rodzinie 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Nabór kandydatów na członków PRRP - kadencja 2016 - 2020

W związku z kończąca się kadencją  Powiatowej Rady Zatrudnienia w Oświęcimiu na mocy art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.) Starosta Powiatu Oświęcimskiego ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, która...

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Projekt NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

Projekt aktywizacji społeczno zawodowej skierowany do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15 do 29 lat realizowany przez Centrum Aktywizacji Zawodowej PROFESJA w Poznaniu

Projekt "Jestem niepełnosprawny i chcę pracować"

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI”,

Ochotniczy Hufiec Pracy w Oświęcimiu przystąpił do realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, organizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży” Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

EFS/PO WER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu - w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET).

EFS/RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy utworzony został 1 stycznia 1990 r. jako państwowy fundusz celowy – nie posiadający osobowości prawnej. Podstawowym zadaniem Funduszu Pracy jest finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu jednego z powyższych numerów należy wybrać 9 lub 3212
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
sekretariat@pup.oswiecim.pl
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Parter

Nazwa

nr pokoju wewnętrzny
Rejestracja bezrobotnych

3, 8

1003, 1008
Instrumenty Rynku Pracy

4

1004
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy

5

1005
Obsługa osób z prawem do zasiłku, wypłata świadczeń

6

1006
Kierownik Działu Ewidencji

7

1007

 

I Piętro

Nazwa

nr pokoju  wewnętrzny
Szkolenia bezrobotnych

101

1101
 
Projekty 103 1103
Pośrednictwo pracy - EURES

104

1104
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

105

1105
Doradcy zawodowi

106

1106
Doradcy klienta

108, 109,110

1108, 1109, 1110,2110
Pośednictwo zewnętrzne

111

 1111
Staże

114

1114, 2114

                                                                                    

II Pętro

Nazwa

nr pokoju wewnętrzny
Informatyk

201

1201
Księgowość

215

1215
 

205

1205
Główna Księgowa

206

1206
Księgowość

207

1207
Archiwum zakładowe PUP

208

1208
Kadry

209

1209
Dział Ogranizacyjno - Administracyjny 210 1210
Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego

204

1204
Dyrektor

212

1212
Sekretariat

212

1212
Sekretariat: faks

212

3212
Zastępca Dyrektora

212

1212

 

 

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu jednego z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl
II Piętro
                                      Nazwa nr pokoju wewnętrzny
Informacja / Rejestracja
Udzielanie informacji o zasadach rejestracji oraz innych informacji z zakresu funkcjonowania Filii. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 3 208

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCY KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od GÓS do LEG oraz od liter SOM do Ż

4 213

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCY KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do GÓR oraz od NAH do SOŁ

 5 214

 

OBSŁUGA PRACODAWCÓW, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 

6 217
Kierownik Filii 7 218
SALA KONFERENCYJNA 8  
 

EWIDENCJA/ŚWIADCZENIA

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCA KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od LEH do NAG

9 201
Poradnictwo zawodowe/Doradca zawodowy
Usługi poradnictwa zawodowego
10 210
Sekretariat/ dziennik podawczy 11 200

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę