Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


15 marca 2018r. TARGI PRACY i EDUKACJI

W dniu 15 marca 2018r. w PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyły  się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W tegorocznych Targach uczestniczyło: 19 pracodawców,...

12 - 15 marca 2018r. TARGI PRACY i EDUKACJI - Seminarium z cyklu „Wiedza w pigułce"

13 marca 2018r.  odbyło się Seminarium z cyklu „Wiedza w pigułce dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" Seminarium prowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu Pani Anna Kowtunenko – Kierownik Referatu Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatkowej i Pan Andrzej...

12 - 15 marca 2018r. TARGI PRACY i EDUKACJI - Dni otwarte doradztwa zawodowego

12 - 14 marca 2018r. - Dni otwarte doradztwa zawodowego pod hasłem „Poznaj i wykorzystaj swój potencjał zawodowy" W trakcie dni otwartych osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad indywidualnych i bezpośredniej rozmowy z doradca zawodowym. Osoby które skorzystały z poradnictwa oczekiwały: praktycznych i konkretnych...

WYNIKI KONKURSU "Twoje hobby szansą na przyszłość"

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 09.03.2018r.  postanowiła przyznać nagrody:   w kategorii „Najbardziej kreatywny list motywacyjny" AGNIESZKA JEKIEŁEK w kategorii „Najbardziej kreatywne graficznie CV" JULIA MARTYKA Komisja konkursowa postanowiła przyznać dodatkowo WYRÓŻNIENIE w kategorii...

30 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu będzie nieczynny . Dzień ten będzie wolny od pracy w związku z przypadającym w sobotę 6 stycznia 2018r. Świętem Trzech Króli.

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie...

TYDZIEŃ Z MAŁOPOLSKIMI URZĘDAMI PRACY - PODSUMOWANIE

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu  po raz kolejny włączył się w organizacje Tygodnia z Małopolskimi  Urzędami Pracy. Wydarzenia zorganizowane przez Urząd skierowane były do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych. W dniach 22-26 stycznia br. zorganizowaliśmy m.in.: ...

Szkolenia dla osób pracujących w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Szkolenia za bony w Małopolsce Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera", który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się...

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, że z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych w 2018 roku...

Konkurs "TWOJE HOBBY SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ"

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU OGŁASZA KONKURSY NA NAJLEPSZE TALENTY LITERACKIE I GRAFICZNE "TWOJE HOBBY SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ"

TYDZIEŃ Z MAŁOPOLSKIMI URZĘDAMI PRACY - rusza szósta edycja wydarzenia.

Od 22 do 28 stycznia w całej Małopolsce odbędzie się niemal 100 wydarzeń przygotowanych przez małopolskie urzędy pracy. Zaplanowano konsultacje z doradcą klienta, spotkania informacyjne, badania predyspozycji zawodowych, dni otwarte, warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców, Bilans Kariery, spotkania i konsultacje dla...

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT ZA REJESTRACJĘ OŚWIADCZEŃ O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2018r. przepisami (art. 90a ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.): „Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa: 1)     wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej utworzona została specjalna zakładka "Zatrudnianie cudzoziemców -...

Godziny pracy 29 grudnia 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, iż w dniu 29.12.2017r. (piątek) Urząd będzie w godz. 7:30-12:00. W tym dniu klienci rejestracji dla bezrobotnych przyjmowani będą do godziny 11:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w dniu 15.12.2017 roku w Dzienniku Ustaw, zostały ogłoszone rozporządzenia wykonawcze dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku...

Powiatowe Targi Edukacyjne

W dniach 14- 15 grudnia 2017r. w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu o dbyła się kolejna edycja Powiatowych Targów Edukacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe...

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07, 33 845 26 24, 33 844 19 52
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

Stopa bezrobocia w kraju i w powiecie w 2017r. oraz 2018r.TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW
PUP OŚWIĘCIM

 

Miesiąc

 

Termin wypłat

 

Styczeń 2018

12- 15

Luty 2018

13-14

Marzec 2018

13-14

Kwiecień 2018

13-16

Maj 2018

14-15

Czerwiec 2018

13-14

Lipiec 2018

12-13

Sierpień 2018

13-14

Wrzesień 2017

13-14

Październik 2018

12-15

Listopad 2018

13-14

Grudzień 2018

13-14

 

 

FILIA KĘTY

 

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT (konto/bank)

Styczeń 2018

12

Luty 2018

14

Marzec 2018

14

Kwiecień 2018

12

Maj 2018

11

Czerwiec 2018

14

Lipiec 2018

12

Sierpień 2018

14

Wrzesień 2018

13

Październik 2018

12

Listopad 2018

13

Grudzień 2018

13

 

 

 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu!

Intencją naszą jest aby tą drogą informacje o naszej działalności dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy są naszymi klientami jako osoby poszukujące pracy jak i pracodawców czy przedstawicieli tych instytucji, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych i rynku pracy. Licząc więc na zainteresowanie zapraszam do zapoznania się z naszą witryną.  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 9
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę