Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


 

 

Priorytety KFS na 2019r.                                          PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Ankieta na temat jakości procesów rekrutacji

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje o prowadzonej ankiecie online na temat jakości procesów rekrutacji. Do 10 grudnia 2018r. trwa internetowa ankieta na temat jakości procesów rekrutacji w Polsce, skierowana zarówno do kandydatów, jak i pracujących. Badanie opinii pozwoli opracować raport na temat sytuacji...

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2019. Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach: Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki...

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przypomina, że zgodnie z zawartą umową, termin składania wniosków o refundację w miesiącu grudniu mija 5 grudnia 2018r. Do w/w wniosków należy dołączyć komplet załączników z wyjątkiem deklaracji ZUS RCA i DRA oraz potwierdzeń zapłaty składek ZUS w  przypadku nieopłacenia ich do 5...

Kierunek Kariera - szkolenie dla osób pracujących

Powiatowy Urząd Pracy informuje o projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.  Projekt Kierunek Kariera, który umożliwia pracującym mieszkańcom Małopolski otrzymanie dofinansowania (w formie bonów szkoleniowych) do szkoleń komputerowych, językowych, prawa jazdy oraz szkoleń z zakresu zarządzania...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018 w Małopolsce - podsumowanie

„Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości" to hasło, które przyświecało tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Było nawiązaniem do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, po raz kolejny włączył się w organizację tej ogólnoświatowej inicjatywy, której...

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być...

Europejskie Dni Pracodawców 2018 - podsumowanie

W dniach 5 – 9 listopada 2018 r. w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018" w wielu państwach członkowskich zostały zorganizowane wydarzenia, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.   ...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018 w Małopolsce

Już za kilka dni rozpocznie się 11. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Od 12 do 18 listopada w całej Polsce odbędzie się kilkaset wydarzeń promujących świadomy rozwój i aktywną postawę wobec życia – warsztatów, debat i szkoleń organizowanych przez ekspertów w dziedzinie rozwoju i promowania...

12 listopada Urząd Pracy nieczyny

W dniu 12.11.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu oraz Filia w Kętach będą nieczynne.

Gala Konkursu 2018

W piątek 26 października 2018r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody specjalnej w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy organizowanego przez Fundację Promocji Inicjawtyw Społecznych "POLPROM" dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. Dziękujemy za uznanie i przyznanie tytułu "Lider Aktywizacji...

Seminarium „Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu serdecznie zaprasza pracodawców do udziału w organizowanym w ramach Europejskich Dni Pracodawców seminarium „ Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP" które odbędzie się w dniu 6 listopada 2018r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 ...

10. Ogólnopolski Tydzień Kariery - zapraszamy!

Już 15 października rozpocznie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W programie między innymi: szkolenia z budowania marki osobistej, warsztaty pisania cv i badanie kompetencji zawodowych, a wszystko pod wspólnym tytułem: "Bądź architektem swojego szczęścia!". Dla osób dorosłych, zarówno...

Dodatkowe środki finansowe z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacja dotycząca pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, iż pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. ...

Nagroda "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018"

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zdobył nagrodę specjalną i tytuł "Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018" w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Uroczyste wręczenie nagód i wyróżnień odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku w Waszawie. ...

Rozpoczęła się rekrutacja do 3. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutację do 3. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Program #StartUP Małopolska to 6-dniowy intensywny cykl szkoleń i warsztatów dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 24 m-cy) w obszarach istotnych z...

Prawo do przedsiębiorczości

Spotka n ie  informacyjne   Oświęcim  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie z apra szają na  spotkanie informacyjne , które  odbędzie  się  5 października   2018 roku  w  Hotelu...

4 października 2018r. Powiatowy Urząd Pracy czynny do 14:30

Informujemy, że w dniu 4.10.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu będzie czynny do godz. 14:30. Za utrudnienia przepraszamy!

Trwa IX edycja Plebiscytu EDUKACYJNA GMINA MAŁOPOLSKI

3 września br. rozpoczęło się głosowanie na gminy, które weszły do II etapu Plebiscytu.  ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIE NA STRONIE  /www.glosuj.pociagdokariery.pl/ Grand Prix oraz tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2018 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco: 20% ostatecznej...

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07, 33 845 26 24, 33 844 19 52
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

Stopa bezrobocia w kraju i w powiecie w 2017r. oraz 2018r.



TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW
PUP OŚWIĘCIM

 

Miesiąc

 

Termin wypłat

 

Styczeń 2018

12- 15

Luty 2018

13-14

Marzec 2018

13-14

Kwiecień 2018

13-16

Maj 2018

14-15

Czerwiec 2018

13-14

Lipiec 2018

12-13

Sierpień 2018

13-14

Wrzesień 2017

13-14

Październik 2018

12-15

Listopad 2018

13-14

Grudzień 2018

13-14

 

 

FILIA KĘTY

 

MIESIĄC

TERMIN WYPŁAT (konto/bank)

Styczeń 2018

12

Luty 2018

14

Marzec 2018

14

Kwiecień 2018

12

Maj 2018

11

Czerwiec 2018

14

Lipiec 2018

12

Sierpień 2018

14

Wrzesień 2018

13

Październik 2018

12

Listopad 2018

13

Grudzień 2018

13

 

 

 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III)”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu!

Intencją naszą jest aby tą drogą informacje o naszej działalności dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy są naszymi klientami jako osoby poszukujące pracy jak i pracodawców czy przedstawicieli tych instytucji, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych i rynku pracy. Licząc więc na zainteresowanie zapraszam do zapoznania się z naszą witryną.  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 9
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę