Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


 

 

Priorytety KFS na 2019r.                                          PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Festiwal Zawodów 2019!

W dniach 21-23 marca 2019 r. odbędzie się największe wydarzenie z zakresu doradztwa zawodowego w Małopolsce - Festiwal Zawodów 2019! Ponad 140 interaktywnych stoisk,...

Spotkanie MARKETING NA CZASIE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza na kolejne wydarzenie wpierające przedsiębiorczość. Spotkanie MARKETING NA CZASIE odbędzie się w ramach „małopolskiej"...

Program #StartUP Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska. Program  #StartUP ...

Pracownicy PUP uhonorowani przez Prezydenta

Z okazji 100. rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia w dniu 11 lutego br. w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się Małopolska Konferencja Publicznych  Służb Zatrudnienia 2019  pt: „ Co łączy rok 1919 z 2119 ? Publiczne Służby Zatrudnienia 100 lat temu, dziś i za 100 lat".   Podczas...

TWÓJ e-PIT

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: TWÓJ e-PIT . Podczas szkolenia przedstawimy...

Komunikat do przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych N ajważniejsze : Będziesz przechowywać przez 10 lat akta pracownicze osób, które zatrudnisz po 2018 r. Możesz skrócić do 10 lat okres przechowania akt tych pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018. W tym celu musisz złożyć oświadczenie...

Ankieta dotycząca rekrutacji - wyniki

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje o dostępnych wynikach ankiety dotyczącej procesów rekrutacji skierowanej do poszukujących pracy i zatrudnionych. Raport z badania...

Drugi nabór na wolne stanowisko pracy

Drugi nabór na wolne stanowisko pracy - informatyk ( wymiar i liczba etatu - 1 )

Nabór wniosków o przynanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego   Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie...

Informacja o dyżurach doradczych projektu "Kierunek Kariera"

Szansa na nawet 87% tańsze szkolenia w tym językowe dla osób pracujących

Informacja - Nowy Płatnik !

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II. Nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji...

Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy 2019

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług poradnictwa zawodowego.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy - informatyk ( wymiar i liczba etatu - 1 )

Informacja ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje: od  1 stycznia 2019 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę  (Dz. U. poz. 1577) – przepisy o tzw. małej działalności gospodarczej,...

Otrzymaj Małopolską Nagrodę Rynku Pracy 2019!

Trwa 3. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 11 stycznia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Nagrodę będzie można otrzymać w...

Płaca minimalna w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna i wynosi obecnie 2250,00 zł brutto Z początkiem roku wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 13,70 zł do 14,70...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu oraz Filia w Kętach będą czynne w godzinach od 7.30 do 13.00. Skrócony czas pracy został wprowadzony zarządzeniem Nr 37/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2018 r.   ...

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu oraz Filia w Kętach będą czynne w godzinach od 7.30 do 13.00. Skrócony czas pracy został wprowadzony zarządzeniem Nr 36/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2018 r. ...

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07, 33 842 57 71,  33 844 41 44 
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07, 33 845 26 24, 33 844 19 52
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

Stopa bezrobocia w kraju i w powiecie w 2018r. oraz 2019r.TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW
PUP OŚWIĘCIM

 

Miesiąc

Termin wypłat

Styczeń 2019

14, 15, 24

Luty 2019

13, 14, 22

Marzec 2019

13, 14, 22

Kwiecień 2019

12, 15, 24

Maj 2019

13,14, 24

Czerwiec 2019

13,14,24

Lipiec 2019

12, 15, 24

Sierpień 2019

13, 14, 23

Wrzesień 2019

12, 13, 24

Październik 2019

11, 14, 24

Listopad 2019

13, 14, 22

Grudzień 2019

12, 13, 18


Wypłaty w banku będą odbywać się w godzinach:

 

8.00-16.30

 

FILIA KĘTY

HARMONOGRAM WYPŁAT PUP FILIA W KĘTACH W 2019R.

GODZINY WYPŁAT OD 11.00- 15.00

STYCZEŃ

14

LUTY

13

MARZEC

13

KWIECIEŃ

12

MAJ

13

CZERWIEC

13

LIPIEC

12

SIERPIEŃ

13

WRZESIEŃ

13

PAŹDZIERNIK

14

LISTOPAD

13

GRUDZIEŃ

13

 

 

 
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV) " Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie: 8.1 aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy   Celem projektu ...

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (III) ”. Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2019r.

Wykres. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu!

Intencją naszą jest aby tą drogą informacje o naszej działalności dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy są naszymi klientami jako osoby poszukujące pracy jak i pracodawców czy przedstawicieli tych instytucji, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych i rynku pracy. Licząc więc na zainteresowanie zapraszam do zapoznania się z naszą witryną.  

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 9
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:30 - 15:30
8:00 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.30 - 17.00
8:00-16:00
piątek
rejestracja
7.30 - 14.00
8:00-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę