Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacja dotycząca rejestracji
Kliknij na obrazek, aby przejść na stronę zawierającą dokumenty do pobrania w celu rejestracji.
 • Złóż wniosek do 30 października 2020r. na szkolenie zawodowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację szkoleń zawodowych w 2020 roku.

 • XII Ogólnopolski Tydzień Kariery

  W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest pod hasłem Doradzamy zawodowo – wybieramy odlotowo. W programie będzie można znaleźć m.in.: konsultacje, warsztaty...

 • Projekt pn. MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.

  Informujemy, iż Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi obecnie nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych (w tym osób bezrobotnych) lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej)

 • Formularz rozliczeniowy do Umowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu przypomina, że na podstawie §3 Umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do Urzędu Pracy dokumenty...

 • Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2020 - 2024

  W związku z kończąca się kadencją  Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiecie Oświęcimskim na mocy art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jed. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.) Starosta Powiatu Oświęcimskiego ogłasza nabór na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy,...

 • Mikro Firma za rogiem 2021

  Do 16 listopada 2020 roku można zgłaszać kandydatów do Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021", organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie, a także do nadsyłania zgłoszeń kandydatur mikroprzedsiębiorców, których warto...

 • Brak środków na realizację staży

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że aktualnie nie dysponuje środkami finansowymi na realizację staży.

 • Brak środków na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, że aktualnie nie dysponuje środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Staże ze środków Ministra

  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację 20 staży dla osób bezrobotnych.

 • Szkolenia dla Ciebie !!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację 3 szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Rejestracja online Dodaj ofertę pracy Oferty pracy Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Statystyki Priorytety KFS Kontakt RODO Projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne
 
Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:00 - 15:00
7:30 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.00 - 16.00
7:30-15:00
piątek
rejestracja
7.00 - 14.00
7:30-13:30

Baner COVID - informacja dla przedsiębiorców
Baner Nowy start w Małopolsce oraz Wróć z POWErem!
Małopolska_startup


Nowy start w Małopolsce

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będzie 216 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację staży.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim. Uczestnikami projektu będzie 216 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację staży.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu któregoś z powyższych numerów należy wybrać 5219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl

 Godziny urzędowania

Godziny urzędowania
poniedziałek, środa, czwartek
rejestracja
7:00 - 15:00
7:30 - 14:00
wtorek
rejestracja
7.00 - 16.00
7:30-15:00
piątek
rejestracja
7.00 - 14.00
7:30-13:30


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę