Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Statystyki i analizy Urzędu

  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2019r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2019
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2018r.
  •   Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018
  •   Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2017r.
Czytaj więcej w temacie: Statystyki i analizy Urzędu

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację staży.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację prac interwencyjnych w ramach dwóch projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę