KOMUNIKATY PUP W SPRAWIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Widok zawartości stron

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz.2350) wpłaty (...) wynoszą :

30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;
 
30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.
 
 
WPŁATY  NALEŻY  DOKONAĆ  NA  RACHUNEK
Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10
 
NR  85 8110 1023 2003 0301 6043 0017
 
Dowód wpłaty winien zawierać:
dane wpłacającego – nazwa Firmy /Imię i Nazwisko w przypadku osoby fizycznej/adres siedziby/zamieszkania
określenie, za co dana kwota została wpłacona:
  • wpłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi ......................(wpisać imię i nazwisko cudzoziemca)
  • wpłata za rejestrację zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca .................. ......................(wpisać imię i nazwisko cudzoziemca)
.
Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę